Z Urzędu Miasta i Gminy

Oferty inwestycyjne

| Zdrój | Małpi Gaj | Łowiska | Radzanów | Skorzów1 | Młyny |

OFERTA INWESTYCYJNA
"ZDRÓJ"

Położenie: ul. Grotta. 

Forma własności: teren jest własnością Gminy Busko - Zdrój i osób prywatnych. 

Powierzchnia: 6 ha. 

Przeznaczenie terenu na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego: pod zabudowę sanatoryjno - pensjonatową lub hotelarską. 

Obecne użytkowanie terenu: teren niezagospodarowany. 

Istniejąca zabudowa: brak zabudowy. 

Otoczenie, sąsiedztwo: Teren położony jest w otoczeniu istniejących obiektów sanatoryjno - pensjonatowych, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego i parkingu strzeżonego. 

Dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od strony ul. Grotta, teren położony jest przy drodze do Krakowa, dobre warunki dojazdu komunikacją indywidualną i zbiorową (w sąsiedztwie przystanku PKS). 

Uzbrojenie terenu: w pełni uzbrojony. 

Atrakcyjność lokalizacyjna: teren położony jest w centrum uzdrowiska, otoczony terenami zielonymi, posiada korzystne połączenie z systemem komunikacyjnym miasta. 

Sposób zagospodarowania: sanatorium, pensjonat lub hotel. 

Wymagania architektoniczne: obiekt powinny charakteryzować się wysokimi walorami architektonicznymi. 

Środowisko naturalne: oferowany teren leży w centralnej części strefy uzdrowiskowej, bezpośrednio graniczy z parkiem zdrojowym, od wschodu otoczony łąkami. 

Proponowana cena: negocjacje z właścicielami. 

Osoba do kontaktu: inż. Zdzisław Baran tel. +48 41 378 24 55, fax +48 41 378 34 39, e-mail: promocja@umig.busko.pl 

[do góry


OFERTA INWESTYCYJNA
"MAŁPI GAJ"

Położenie: ul. Rokosza 

Forma własności: teren jest własnością Gminy Busko Zdrój i osób prywatnych. 

Powierzchnia: ok. 8 ha. 

Przeznaczenie terenu na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego: pod zabudowę sanatoryjno - pensjonatową lub hotelarską. 

Obecne użytkowanie terenu: teren niezagospodarowany. 

Istniejąca zabudowa: brak zabudowy. 

Otoczenie, sąsiedztwo: Teren położony jest w otoczeniu istniejących obiektów sanatoryjno - pensjonatowych, w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdrojowego. 

Dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od strony ul. Waryńskiego i ul. Lipowej. 

Uzbrojenie terenu: w pełni uzbrojony. 

Atrakcyjność lokalizacyjna: teren położony jest w centrum uzdrowiska, otoczony terenami zielonymi, posiada korzystne połączenie z systemem komunikacyjnym miasta. 

Sposób zagospodarowania: sanatorium, pensjonat lub hotel. 

Wymagania architektoniczne: obiekt powinny charakteryzować się wysokimi walorami architektonicznymi. 

Środowisko naturalne: oferowany teren leży w centralnej części strefy uzdrowiskowej, bezpośrednio graniczy z parkiem zdrojowym, od wschodu otoczony łąkami. 

Proponowana cena: negocjacje z właścicielem. 

Osoba do kontaktu: inż. Zdzisław Baran tel. +48 41 378 24 55, fax +48 41 378 34 39, e-mail: promocja@umig.busko.pl 

[do góry


OFERTA INWESTYCYJNA
"ŁOWISKA"

Położenie: ul. Langiewicza. 

Forma własności: teren jest własnością Gminy Busko - Zdrój. 

Powierzchnia: 18 ha. 

Przeznaczenie terenu na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego: budownictwo jednorodzinne 

Obecne użytkowanie terenu: teren niezagospodarowany. 

Istniejąca zabudowa: brak zabudowy. 

Otoczenie, sąsiedztwo: Domki jednorodzinne, łąki, zbiorniki wodne, las. 

Dostępność komunikacyjna: obsługa komunikacyjna od strony ul. Dmowskiego, teren położony jest przy obwodnicy miasta, dobre warunki dojazdu. 

Uzbrojenie terenu: wodociąg. 

Atrakcyjność lokalizacyjna: teren położony jest blisko centrum miasta, otoczony jest terenami zielonymi i zbiornikami retencyjno rekreacyjnymi, posiada korzystne połączenie z systemem komunikacyjnym miasta. 

Sposób zagospodarowania: budownictwo jednorodzinne. 

Wymagania architektoniczne: obiekty do zaprojektowania wg wytycznych szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Środowisko naturalne: otoczony jest łąkami i lasami. 

Proponowana cena: negocjacje z właścicielem. 

Osoba do kontaktu: inż. Zdzisław Baran tel. +48 41 378 24 55, fax +48 41 378 34 39, e-mail: promocja@umig.busko.pl 

[do góry


OFERTA INWESTYCYJNA
"RADZANÓW"

Położenie: wieś Radzanów, oddalona o około 2,5 km od centrum uzdrowiska. 

Forma własności: Gmina Busko - Zdrój. 

Powierzchnia: 10 ha. 

Przeznaczenie terenu na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego: teren o funkcji usługowej - hotel, obiekty sportowo - rekreacyjne, obiekty gastronomiczno - usługowe. 

Obecne użytkowanie terenu: wykorzystywany jako teren rekreacyjny, nieużytki. 

Istniejąca zabudowa: brak zabudowy. Otoczenie, sąsiedztwo: zbiorniki wodne, łąki, tereny leśne o funkcji ochronnej, ekologicznej i rekreacyjnej. 

Dostępność komunikacyjna: położenie obok drogi Busko - Nowy Korczyn, urządzona droga dojazdowa do oferowanej nieruchomości, bardzo dobre warunki dojazdu komunikacją indywidualną i zbiorowa. 

Uzbrojenie terenu: teren posiada wodociąg, linię energetyczną, możliwość podłączenia do telefonu, projektowana kanalizacja. 

Atrakcyjność lokalizacyjna: teren położony jest przy zbiorniku retencyjno - rekreacyjnym, niedaleko (ok. 2,5 km) od centrum uzdrowiska, posiada dostęp do szlaków komunikacyjnych, otoczony jest terenami zielonymi. 

Sposób zagospodarowania: hotel z kompleksem sportowo - rekreacyjnym i inne obiekty usługowe. 

Wymagania architektoniczne: obiekty powinny charakteryzować się wysokimi walorami architektonicznymi. 

Środowisko naturalne: oferowany teren położony jest na ekologicznie czystym terenie, otoczony jest łąkami oraz lasem, graniczy z nim zbiornik wodny. 

Proponowana cena: negocjacje z właścicielem gruntu. 

Osoba do kontaktu: inż. Zdzisław Baran tel. +48 41 378 24 55, fax +48 41 378 34 39, e-mail: promocja@umig.busko.pl 

[do góry


OFERTA INWESTYCYJNA
"SKORZÓW 1"

Położenie: Skorzów. 

Forma własności: teren jest własnością Gminy Busko Zdrój. 

Powierzchnia: 1 ha. 

Przeznaczenie terenu na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego: obiekt obsługujący ruch turystyczny. 

Obecne użytkowanie terenu: teren niezagospodarowany. Istniejąca zabudowa: brak zabudowy. 

Otoczenie, sąsiedztwo: Teren położony jest w otoczeniu lasów, bezpośrednio przy drodze krajowej Kielce - Tarnów, naprzeciw Zajazdu "Panama". 

Dostępność komunikacyjna: bardzo dobre warunki dojazdu komunikacją indywidualną i zbiorową (w sąsiedztwie przystanku PKS). 

Uzbrojenie terenu: projektowane uzbrojenie lokalne. 

Atrakcyjność lokalizacyjna: położenie przy drodze krajowej, otoczony terenami zielonymi, posiada korzystne połączenie z systemem komunikacyjnym miasta. 

Sposób zagospodarowania: sanatorium, pensjonat lub hotel. 

Wymagania architektoniczne: obiekt powinny charakteryzować się wysokimi walorami architektonicznymi. 

Środowisko naturalne: położony w sąsiedztwie Szanieckiego Parku Krajobrazowego, otoczony lasem. 

Proponowana cena: negocjacje z właścicielem. 

Osoba do kontaktu: inż. Zdzisław Baran tel. +48 41 378 24 55, fax +48 41 378 34 39, e-mail: promocja@umig.busko.pl 

[do góry


OFERTA INWESTYCYJNA
"MŁYNY"

Położenie: wieś Młyny. 

Forma własności: teren jest własnością Gminy Busko - Zdrój. 

Powierzchnia: 1,5 ha. 

Przeznaczenie terenu na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego: usługi. 

Obecne użytkowanie terenu: teren niezagospodarowany. 

Istniejąca zabudowa: budynek b. szkoły. 

Otoczenie, sąsiedztwo: domki jednorodzinne i zagrody. 

Dostępność komunikacyjna: dobre warunki dojazdu komunikacją indywidualną i zbiorową (w sąsiedztwie przystanku PKS). 

Uzbrojenie terenu: 

Atrakcyjność lokalizacyjna: teren położony w malowniczej okolicy przy drodze lokalnej otoczony terenami zielonymi, posiada korzystne połączenie z systemem komunikacyjnym gminy. 

Sposób zagospodarowania: pensjonat, hotel lub inny obiekt służący obsłudze ruchu turystycznego; wymagana zmiana przeznaczenia użytkowania obiektu. 

Wymagania architektoniczne: Środowisko naturalne: otoczony jest łąkami i lasem. Proponowana cena: negocjacje z właścicielem. 

Osoba do kontaktu: inż. Zdzisław Baran tel. +48 41 378 24 55, fax +48 41 378 34 39, e-mail: promocja@umig.busko.pl 

[do góry]


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.pl

Z Urzędu Miasta i Gminy

Oferty inwestycyjne

Kupię, sprzedam, zamienię

Wszystkie
Nieruchomości
Samochody
Komputery
Sprzęt RTV i AGD
Inne

Dodaj ogłoszenie

Uzdrowisko "Busko Zdrój" S.A. informuje lekarzy i pacjentów:

Przeczytaj!!!