| Historia miasta | Miasto i Gmina | Władze miasta | Magistrat |
| Instytucje | Szkoły | Banki | Parafie | Gastronomia |
| Noclegi | Agroturystyka | Organizacje |

Parafie

BUSKO ZDRÓJ, par. Św. Alberta Chmielowskiego
28-100 Busko Zdrój, ul. Lipowa 1, 
tel.: prob. 378-72-45, email: mpodyma@kielce.opoka.org.pl,  
wik. 378-80-10; 378-73-33; 370-13-21, 
kapelan szpitalny 370-13-20 
liczba wiernych: 5250 

Rys historyczny: Parafię erygował bp Stanisław Szymecki 20 XII 1983 r., okręg parafialny wydzielono z macierzystej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku. Kościół parafialny w trakcie budowy, miejscem kultu jest kaplica urządzona w domu parafialnym. 

Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1983 r. 

Kościoły i kaplice: Kościół w Chotelku pw. św. Stanisława biskupa, drewniany, zbudowany w 1527 r., odnowiony w 1765 r., na rzucie prostokąta, w prezbiterium zamknięty wielobocznie; w stropie prezbiterium i nawie kilka belek o późnogotyckim profilu, na stropie pozostałości renesansowej polichromii o motywie kasetonów z rozetami z 1. poł. XVI w. Ołtarz z 2. poł. XVII w. z obrazem św. Stanisława biskupa o charakterze barokowym. Fragmentarycznie zachowana środkowa część późnogotyckiego tryptyku z początku XVI w., w jego polu środkowym Santa Conversazione z MB z Dzieciątkiem i św. Stanisławem biskupem. 
Kaplica zdrojowa w Busku pw. św. Anny, wybudowana w latach 1884-1886. 

Do parafii należą: Busko Zdrój - ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Boh. Westerplatte, Ceglana, Chopina, Grotta, Kopernika, Korczaka, Kusocińskiego, Kolonia Górka, Kwiatowa, 1 Maja, Moniuszki, Mickiewicza, Os. Pułaskiego, Parkingowa, Rokosza, Rolna, Rzewuskiego, Rehabilitacyjna, Słoneczna, Słowackiego, Sole, Spacerowa, Starkiewicza, 12-ego Stycznia, Waryńskiego, Wieniawskiego; Chotelek 3, Harakowa 4, Kawczyce 4, Radzanów (część), Siesławice 1, Wolica Stara i Wolica Nowa 1,5, Zbludowice 1. 

Odpusty parafialne: św. Brata Alberta Chmielowskiego - 17.06 

dodatkowe: św. Anny - 26.07, Matki Bożej Fatimskiej 13.05 i 13.10

św. Stanisława b.m. w kaplicy w Chotelku - 8.05.

Msze święte niedzielne: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 19.00, (17.00). Kaplica Św. Anna 9.00, 10.30, 16.30. Chotelek 12.00. Szpital Dziecięcy 11.15; Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy - 11.45; Szpital Powiatowy: 7.30; Sanatorium "Krystyna": 9.45;

dni powszednie: 6.30, 16.30 (19.00 latem); Kaplica św. Anna 16.30; Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy - piątek, sroda-14.30; 

Proboszcz: ks. Marek Podyma, KHW, ur. 1947 (Miechów), wyśw. 1972, mian. 1993

Wikariusze: 
ks. mgr Włodzimierz Jastrząb, ur. 1967 (Stopnica), wyśw. 1992, mian. 1999 
ks. mgr Jacek Kopeć, ur. 1966 (Niep. Serca NMP - Kielce), wyśw. 1989, mian. 1998. 
ks. mgr Marek Wieczorek, ur.1967 (Pińczów - Św. Jana Ap i Ew), wysw. 1994, mian. 1999. 
Kapelan Szpitala: ks. mgr Mariusz Koza, ur. 1970 (Św. Trójcy - Jedrzejów), wyśw. 1995, mian. 1998.

Dom zakonny: SS Kanoniczki Ducha Świętego, Busko, ul. 1-go Maja 27

Szkoły:
Szkoła Podstawowa w Zbludowicach, 
Szkoła Podstawowa w Siesławicach, 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Górka", 
Szkoła Podstawowa przy Szpitalu Dziecięcym "Górka" 
Zespół Szkół Mechanicznych. 

Poprzedni księża proboszczowie: ks. Franciszek Berak - 1983-1993 

Księża pochodzący z parafii: 
ks. Henryk Juszczyk - (Salezjanin), 
ks. Wojciech Musiał - 1992 (Salezjanin), 
ks. Grzegorz Wieczorek - 1993 (Salezjanin), 
ks. Paweł Kolanowski - 1994 (Kielce). 

Miesięcznik "Boski Zdrój" - Redakcja: Asystent kościelny: ks. Proboszcz Marek Podyma; Redaktor Naczelny: Maria Nogaś; Sekretarz redakcji: Alicja Kryczka; Współpraca: Marzena Noga, Tomasz Jurecki, Piotr Wilk, Ignacy Korzelik; Kolportaż: Jolanta Jurecka.

BUSKO ZDRÓJ, par. Bożego Ciała
28-100 Busko Zdrój, ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1,
tel. 378-68-88, wik. 370-11-43; 370-10-65
liczba wiernych: 5000

Rys historyczny: W czerwcu 1988 r. utworzono samodzielny ośrodek duszpasterski. Parafię erygował bp Stanisław Szymecki 18 V 1989 r., okręg parafialny wydzielono z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku. Od 1988 r. trwa budowa kościoła parafialnego. 

Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1988 r. 

Kronika parafialna od 1988 r. 

Do parafii należą: Os. Sikorskiego, Os. Świerczewskiego, ul. Partyzantów, ul. Batorego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Ładna, ul. Słowckiego, ul. Widuchowska, Owczary (1 km), Bronina (1 km), Zbrodzice (2 km). 

Odpust parafialny: Uroczystość Bożego Ciała 

Msze święte: niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00 (17.00)
dni powszednie: 7.00, 18.00 (17.00)

Proboszcz: ks. Marian Janik, KHW, ur. 1950 (Masłów), wyśw. 1977, mian.1989 

Wikariusze: 
ks. Grzegorz Kaliszewski, wyśw. 2000, mian. 2000 

Szkoły:
Szkoła Podstawowa Nr 3 - Busko Zdrój, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 - Busko Zdrój, 
Szkoła Podstawowa w Owczarach, 
Szkoła Podstawowa w Broninie, 
Zespół Szkół Zawodowych, 
Specjalna Szkoła w Broninie. 

Księża pochodzący z parafii: 
ks. Bogdan Pękacki - 1982 (Kielce), 
ks. Henryk Łukasik - 1994 (Kielce), 
ks. Paweł Borto - 1995 (Kielce), 
ks. Damian Łabuz - 1996 (Kielce). 

BUSKO ZDRÓJ, par. Niepokalanego Poczęcia NMP
28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 8, 
tel. 378-20-40, wik. 378-22-40, 378-27-44. 
liczba wiernych: 8450 

Rys historyczny: W latach 1180-1185 bracia biskup płocki Wit z Chotela i rycerz Dzierżko ufundowali klasztor norbertanów, który złączono z istniejącym już kościołem parafialnym. Początkowo istniał konwent żeński i męski, od 1241 r. tylko żeński (klasztor skasowano w 1819 r.). Następny kościół parafialny wzniesiono w 1470 r., został spalony w 1590 r. Obecny kościół zbudowano w latach 1592-1621, odrestaurowano po pożarze w 1820 r. Kościół jest w stylu barokowo-klasycystycznym, z pozostałościami gotyckimi w dolnych partiach murów dawnej nawy, szkarpach i elewacji zachodniej. Odnawiano go w 1923 r. i w latach 1990-1992. Epitafia z XVII i XIX w. W głównym ołtarzu obraz MB wśród aniołów z 2. poł. XVIII w., przypisywany Franciszkowi Smuglewiczowi. Obecne zabudowania dawnego klasztoru z lat 1720-1730 są murowane, zostały spalone w 1820 r., pozostały z dawnego klasztoru dwa skrzydła (wschodnie skrzydło - dziś stara plebania). W 1994 r. przeprowadzono remont organów. 

Księgi metrykalne: ochrzczonych od 1879 r., zaślubionych od 1868 r., zmar-łych od 1867 r. 

Kronika parafialna od 1994 r.

Kościoły i kaplice: Kościół w Busku pw. św. Leonarda, został zbudowany w 1699 r., drewniany, o prostokątnej nawie, z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. 

Kaplica cmentarna w Busku, zbudowana w 1986 r. Kaplica szpitalna w Busku. 

Do parafii należą: ul. Batalionów Chłopskich, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Boczna, ul. Broniewskiego, ul. Dąbrowskiej, ul. Dygasińskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Gwardii Ludowej, ul. Hołdu Pruskiego, ul. Jagiellońska, ul. Kilińskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kościuszki, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Langiewicza, ul. Łagiewnicka, ul. Mała, ul. Mickiewicza nr 1,2,3,4, ul. Młyńska, ul. Nadole, ul. Niwa, ul. Ppłk-a Srogiego, ul. Objazdowa nr 1-13, ul. Ogrodowa, ul. Orzeszkowej, Osiedla: Kościuszki, Gen. Andersa, Legionów Polskich, Piłsudskiego, ul. Partyzantów nr 1-31, 2-30, Plac Zwycięstwa, Plac Targowy, Polna, Poprzeczna, Prusa, Reja, Reymonta, Różana, Sądowa, Sienkiewicza, Skałki, Staszica, Stawowa, Szydłowska, Batorego nr 4, 4a, 4b, 9, Targowa, Wojska Polskiego, Witosa, Żeromskiego i miejscowość: Łagiewniki 3. 

Odpusty parafialne: Niepokalanego Poczęcia NMP - 8.12 

w kościele św. Leonarda - 6.11

Msze święte: niedziele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
w kaplicy: Kaplica szpitalna 7.30
dni powszednie: 6.30, 7.00, 18.00, (17.00). 

Proboszcz: ks.Tadeusz Szlachta.

Szkoły: 
Szkoła Podstawowa Nr 1, 
Szkoła Podstawowa Nr 2, 
Zespół Szkół Ekonomicznych, 
Zespół Szkół Budowlanych, 
Liceum Ogólnokształcące, 
Zakład Doskonalenia Zawodowego. 

Poprzedni księża proboszczowie:
ks. Antoni Otrembski - 1920-1945, 
ks. Adam Molisak - 1945-1953, 
ks. Walenty Kański - 1953-1973, 
ks. Stefan Stanek - 1973, 
ks. Stefan Nowaczek - 1973-1982, 
ks. Marian Gosek - 1982-1988.
ks. Kazimierz Dzieża

Księża pochodzący z parafii: 
ks. Stefan Chamerski - 1956 (Kielce), 
ks. Józef Żółtak - 1958 (Kielce), 
ks. Andrzej Kaleta - 1985 (Kielce), 
o. Krzysztof Tarnopolski - 1988 (Saletyn), 
o. Marcin Kamiński - 1995 (Salwatorianin). 
Z parafii pochodzą 2 siostry zakonne.

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu: 
ks. Franciszek Uryniecki - 1920, 
ks. Antoni Otrembski - 1945, 
ks. Adam Molisak - 1953, 
ks. Marian Bogacki - 1969, 
ks. Kazimierz Misiorowski - 1945. 


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.pl

Struktura administracyjna
 poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

Statut Miasta i Gminy
Busko Zdrój

Stan bazy turystycznej
na terenie miasta i gminy Busko Zdrój