| Historia miasta | Miasto i Gmina | Władze miasta | Magistrat |
| Instytucje | Szkoły | Banki | Parafie | Gastronomia |
| Noclegi | Agroturystyka | Organizacje |

Instytucje, Przedsiębiorstwa

Urząd Miasta i Gminy  
28-100 Busko-Zdrój,
 al. Mickiewicza 10,
tel. (041) 370-52-00,
fax. (041) 370-52-90

Starostwo Powiatowe 
28-100 Busko-Zdrój,
 al. Mickiewicza 15,
 tel. (041)378-30-51 do 53

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Busku-Zdroju
 
28-100 Busko-Zdrój, 
ul. Stefana Batorego 2 
tel. (041)378-35-73, 
fax. (041)378-27-88

Urząd Skarbowy
28-100 Busko-Zdrój, 
ul. 12-Stycznia 17
dział egzekucyjny - (041)378-48-86
dział podatków i opłat - 378-10-69, 378-43-95
sala komputerowa - 378-43-81, 378-33-69

Sąd Rejonowy
28-100 Busko Zdrój,
ul. Kościuszki

tel.(041)370-18-18

ZUS  
O/ Kielce, Inspektorat 
28-100 Busku-Zdroju, 
ul. Partyzantów 33, 
centrala: 
tel.(041)378-24-96 

fax.(041)378-71-64

PZU S.A
Inspektorat, 
28-100 Busko-Zdrój,
 ul. Konopnickiej 2, 
tel. (041)378-26-72, 378-74-47, 378-44-58

PZU "Życie" S.A 
Inspektorat w Kielcach, Przedstawicielstwo;
28-100 Busko-Zdrój, 
os. L. Czarnego 1, 
tel. (041)378-16-82, 378-43-45

Pogotowie Ratunkowe
28-100 Busko-Zdrój,
ul. Boh. Warszawy 67,
 tel. 999
tel.112
Szpital Rejonowy
28-100 Busko-Zdrój,
ul. Boh. Warszawy 67,
tel.(041)378-24-01
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 118, tel. (041)378-24-81 do 3.
Dworzec autobusowy, zajezdnia, tel. (041)378-35-49
Straż Pożarna
28-100 Busko-Zdrój,
ul. Partyzantów 4,
 tel. 998
tel.112
Rozdzielnia Gazu
28-100 Busko-Zdrój,
ul. Waryńskiego 29B,  
tel. (0-41) 378 20 64, 378 73 41,  Pogotowie gazowe 992,
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
28–100 Busko-Zdrój,
 ul. Mickiewicza 22,
tel. (041)378 23 19
Pozostałe instytucje

Policja
28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 19, tel. 997, 112

Cech Rzemiosł Różnych
28–100 Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 22, tel.(041)378 21 34
Centrala Nasienna
28–100 Busko-Zdrój, ul. Batorego 1a, tel.(041)378 44 71
Komunalny Związek Ciepłownictwa “Ponidzie”
28–100 Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 60, tel.(041)378 27 09
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
28–100 Busko-Zdrój, os. Kościuszki, tel.(041)378 44 42
Miejsko Gminny Zakład Komunalny
28–100 Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka 25, tel. centrala (041)378 43 82, dyrekcja(041)378 44 70
Powiatowy Urząd Pracy
28–100 Busko-Zdrój, ul. Różana 2  te.(041)378-30-54
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska "Buskopol"
28–100 Busko-Zdrój, ul. Kilińskiego 41, tel. (041)378 23 39
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych "Makadam"
28–100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 114, tel.(041)378 24 26
Przychodnia ZOZ nr 1
28-100 Busko-Zdrój, ul. Sądowa 9, tel.(041)378 24 36
Przychodnia ZOZ nr 2
28-100 Busko-Zdrój, os. Sikorskiego 9, tel.(041)378 63 48
Przychodnia specjalistyczna
28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 67, tel.(041)378 30 01
PSS "Społem"
28–100 Busko-Zdrój, Pl. Zwycięstwa 22, tel.(041)378 23 16
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza – Pszczelarska
28–100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 33, tel.(041)378 35 04
Spółdzielnia Mieszkaniowa
28–100 Busko-Zdrój, os. Puławskiego 10, tel.(041)378 30 35
Spółdzielnia Rzemieślnicza
28–100 Busko-Zdrój, ul. Piekarska 4, tel.(041)378 43 08
Telekomunikacja Polska S.A. – Rejon Busko – Zdrój
28–100 Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 11, tel.(041)378 29 00
Buskie Stowarzyszenie Gospodarcze
28-100 Busko-Zdrój ul.Partyzantów 22 tel.(041)3781464
Wojskowa Komenda Uzupełnień
28–100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy, tel.(041)378 27 42
Zakład Doskonalenia Zawodowego
28–100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31, tel.(041)378 43 40
ZEORK S.A.
28–100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 110, tel.(041)378 24 51
Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół
28–100 Busko-Zdrój, ul. Grotta, tel.(041)378 45 36
Związek Harcerstwa Polskiego
28–100 Busko-Zdrój, ul. Westerplatte, tel.(041)378 29 53
Związek Nauczycielstwa Polskiego
28–100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego, tel.(041)378 29 55


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.pl

Struktura administracyjna
 poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju.

Statut Miasta i Gminy
Busko Zdrój

Stan bazy turystycznej
na terenie miasta i gminy Busko Zdrój

 

Informacje praktyczne
Miasto Busko-Zdrój leży w odległości 50 km od Kielc, 70 km od Tarnowa, 90 km od Krakowa, 150 km od Katowic i 250 km od Warszawy. Przez naszą gminę przebiega droga krajowa Warszawa - Kielce - Tarnów - Rzeszów - Przemyśl. Busko-Zdrój posiada linię kolejową łączącą go z Kielcami - podróż zajmuje około 1 godziny.

Jak dojechać 
do Buska z Kielc?
Z Kielc drogą krajową przez Morawicę i Chmielnik.

Jak dojechać 
do Buska z Krakowa? 
Są dwa warianty: 
1). Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka - Wiślica - Busko oraz 
2). Kraków - Nowe Brzesko - Koszyce - Opatowiec - Nowy Korczyn (zjazd w lewo na Busko z drogi krajowej Kraków - Sandomierz) - Busko.

Jak dojechać 
do Buska z Tarnowa?
Z Tarnowa przez Dąbrowę Tarnowską, Szczucin, Pacanów, Stopnicę do Buska.

Jak dojechać 
do Buska z Katowic?
 
Katowice - Wolbrom - Miechów - Pińczów - Busko.

Jak dojechać 
do Buska z Warszawy?
 
Warszawa - Radom - Kielce - Morawica - Chmielnik - Busko.