| Festiwal im. Krystyny Jamroz | Galeria "Zielona" | BSCK Busko |
| Hala Sportowa | Kino "Zdrój" |

Buskie Samorządowe Centrum KulturyDziałalność Buskiego Samorządowego Centrum Kultury
planowana na rok 2000

 

 

 

Doradztwo metodyczne

Lp.

Zadania

Miejsce

Termin

Odpowiedzialny

1.

Pomoc w organizowaniu zespołów i kół amatorskiego ruchu artystycznego

teren gminy

cały rok

D. Bobowiec, T.Śledź, M. Żak, M.Kwapisz, S.Przodo

2.

Udzielanie pomocy szkołom w zakresie konkursów, przeglądów i imprez okolicznościowych

teren gminy

cały rok

M.Żak, D.Bobowiec, T. Śledź

3.

Pomoc repertuarowa i metodyczna dla dzieci z przedszkoli odnośnie prowadzenia przeglądów dziecięcych

BSCK, przedszkola

cały rok

M.Żak, D.Bobowiec, T. Śledź

4.

Opieka instruktorska nad świetlicami gminnymi, pomoc w prowadzeniu kół zainteresowań i prowadzeniu imprez okolicznościowych

teren

cały rok

D.Bobowiec, T.Śledź, S.Przodo

5.

Warsztaty artystyczne: plastyka, tańce polskie-zajęcia dla nauczycieli Szkół Podstawowych z rejonu buskiego

BSCK

X-IV

S.Przodo

 

 

 

Plastyka

Lp.

Zadania

Miejsce

Termin

Odpowiedzialny

Współorganizator

1.

Wystawy indywidualne Plastyków z terenu powiatu Busko

CAFE ITD./BSCK Holl DK

ok. 20 wystaw w ciągu roku, 1x w m.-cu

S. Przodo

2.

Wystawa fotografii amatorskiej fotografików z terenu Polski południowej

BSCK

styczeń

S. Przodo

3.

Wystawa plastyków DK Busko w DK Pińczów i w DK Staszów

DK Pińczów DKStaszów

luty, marzec

S. Przodo

4.

Podsumowanie działalności warsztatów artstycznych połączone z otwarciem wystawy plastycznej

BSCK

kwiecień

S. Przodo

5.

Wystawa prac plastycznych PONIDZIE

Klub Słoneczko Kielce

kwiecień

S. Przodo

6.

Przegląd artystyczny szkół średnich: plastyka, poezja, muzyka

BSCK

kwiecień, maj

S. Przodo

7.

Organizacja pleneru malarskiego na terenie gm. N. Korczyn

gm. N. Korczyn

lipiec

Urząd Gminy N. Korczyn

8.

Wystawa tkaniny artystycznej klubu plastycznego "Miniatura" z Kielc

BSCK

czerwiec

S. Przodo

9.

Wystawa poplenerowa

BSCK

sierpień

S. Przodo

10.

Organizacja warsztatów artystycznych (choreografia, tkactwo, wikliniarstwo)

BSCK

wrzesień 2000r. marzec 2001r. soboty

S. Przodo

11.

XV Przegląd Plastyki "Ponidzie"

"Galeria Zielona"

listopad

Galeria "Zielona"

12.

Upowszechnianie plastyki w terenie - organizowanie wystaw plastycznych i pokazów indywidualnych w placówkach terenowych w powiecie i poza nim

teren

wg. potrzeb

S. Przodo

13.

Oprawa plastyczna w trakcie organizowania imprez trwająca przez cały rok

BSCK teren

cały rok, wg. potrzeb

S.Przodo, M.Kwapisz

14.

Konkurs na ozdoby choinkowe

BSCK

grudzień

M. Kwapisz

 

 

 

Zespoły zainteresowań

Lp.

Zadania

Terminy

Prowadzący

1.

Koło recytatorskie - zajęcia indywidualne (dzieci w wieku 10-13 lat)

2x w tygodniu

M. Żak

2.

Formacje teatralne (13-17 lat)

2x w tygodniu

M. Żak

3.

Zajęcia plastyczne dla dzieci

3x w tygodniu

M. Kwapisz

4.

Zajęcia plastyczne dla młodzieży - indywidualne

3x w tygodniu

M. Kwapisz

5.

Spotkania twórców nieprofesjonalnych, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające dla dzieci kl. I i II

1x w tygodniu

S. Przodo, T. Śledź, D. Bobowiec

6.

Zespół śpiewaczy - Klub Seniora

1x w tygodniu

D. Bobowiec

7.

Młodzieżowy zespół instrumentalny

2x w tygodniu

T. Śledź

8.

Zespół muzyczny "Quiver"

2x w tygodniu

T. Śledź

9.

Klub fotograficzny

1x w tygodniu

P. Kaleta

10.

Zajęcia Aerobiku

2x w tygodniu

 

11.

Indywidualna nauka gry na instrumentach

2x w tygodniu

J. Cygan, T. Śledź

12.

Orkiestra Dęta

1x w tygodniu

J. Tokarz

13.

Seanse kinowe-Kino "Zdrój"

4x w tygodniu

 

 

 

 

Muzyka

Lp.

Zadania

Miejsce

Termin

Odpowiedzialny

1.

Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie nauki gry na instrumentach oraz teorii muzyki

BSCK

cały rok wg. harmonogramu

J. Cygan, T. Śledź

2.

Oprawa muzyczna imprez organizowanych przez zespoły muzyczne działające w BSCK

BSCK teren

cały rok wg. potrzeb

T. Śledź

3.

Prowadzenie zespołów młodzieżowych uprawiających różne gatunki muzyki

BSCK teren

cały rok wg. harmonogramu

T. Śledź

4.

Aranżacja oraz realizacja nagrań półplaybacków dla potrzeb szkół, przedszkoli biorących udział w imprezach organizowanych przez BSCK

BSCK

cały rok

T. Śledź

5.

Obsługa akustyczna imprez o charakterze miejsko-gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim

teren

cały rok

T. Śledź

6.

Poradnictwo repertuarowe o zasięgu miejsko-gminnym dla nauczycieli, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich

teren Miasta i Gminy Busko

cały rok

instruktorzy

 

 

 

Teatr Żywe - Słowo

Lp.

Zadania

Miejsce

Termin

Odpowiedzialni

Współorganizator

1.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, eliminacje rejonowe, międzyrejonowe, wojewódzkie

BSCK, WDK Kielce, Dom Kultury Skarżysko

luty, marzec

M. Żak

WDK, Dom Kultury Skarżysko

2.

XIII Edycja Ogólnopolskich Spotkań z Poezją Miłosną-rozpropagowanie i wytypowanie najlepszych prac poetyckich na w/w Spotkaniach

BSCK, Lublin

kwiecień

M. Żak

 

3.

Ogólnopolski konkurs Literatury Dziecięcej - -eliminacje rejonowe, międzyrejonowe

BSCK

marzec, kwiecień

M. Żak

WDK, Dom Kultury Starachowice

4.

Przegląd Artystyczny Szkół Podstawowych

BSCK

kwiecień

M. Żak

 

5.

Ogólnopolski konkurs literatury współczesnej - eliminacje miejskie

BSCK, DK Ostrowiec

maj, czerwiec

M. Żak

 

6.

Warsztaty z dziedziny żywego słowa w okresie letnim (wakacyjnym)

BSCK

lipiec, marzec

M. Żak

 

7.

Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Partyzanckiej

BSCK

listopad

M. Żak

 

8.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. L. Staffa -eliminacje miejskie, ogólnopolskie

BSCK, Skarżysko

listopad, grudzień

M. Żak

Skarżysko

9.

Prezentacje recytatorów: Festyn z okazji Dnia Dziecka, Montaże słowno-muzyczne, Prezentacje Artystyczne Szkół, Konkursy Recytatorskie

BSCK

wg. potrzeb

M. Żak

 

10.

Konsultacje dla osób i zespołów teatralnych biorących udział w przeglądach, konkursach, festiwalach

BSCK

wg. potrzeb

M. Żak

 

 

 

 

 

Taniec

Lp.

Zadania

Miejsce

Termin

Odpowiedzialni

1.

Kurs tańca dla dzieci i młodzieży

BSCK

1x w tygodniu

 

2.

Aerobic

BSCK

2x w tygodniu

 

3.

Zajęcia rytmiczno-taneczne dla grupy dzieci kl. I i II.

BSCK

1x w tygodniu

T. Śledź, D. Bobowiec

 

 

 

 

Folklor i Sztuka Ludowa

Lp.

Zadania

Miejsce

Termin

Odpowiedzialny

1.

Organizacja spotkań warsztatowych dla zespołów ludowych z terenu

BSCK

wg. potrzeb

D. Bobowiec, teren

2.

Buskie Spotkania z Folklorem (przegląd kapel, instrumentalistów, śpiewaków ludowych, zespołów obrzędowych)

Muszla koncertowa

maj

Instruktorzy BSCK, UMiG, WDK, org. Rolnicze

3.

Opieka merytoryczna nad zespołami ludowymi z terenu Miasta i Gminy

teren

cały rok

D. Bobowiec, szkoły, świetlice

4.

Koncerty z dedykacją dla kuracjuszy w wykonaniu zespołu śpiewaczego Klubu Seniora i Zespołu Muzycznego BSCK

sanatoria

2x w miesiącu

D. Bobowiec, T. Śledź

 

 

 

Planowane imprezy z dziedziny muzyki w roku 2000 
oraz udział zespołów muzycznych w imprezach
organizowanych przez inne instytucje.

Lp.

Zadania

Miejsce

Termin

Odpowiedzialni

Organizator

1.

Imprezy choinkowe dla dzieci: "Witaj Nowy Roku" w zakładach pracy i świetlicach gminnych

BSCK, świetlice gminne

styczeń, luty T. Śledź BSCK, zakłady pracy, świetlice gminne

2.

Udział zespołu muzycznego w zabawach karnawałowych Klubu Seniora

BSCK

styczeń T. Śledź, D. Bobowiec BSCK, Związek Emerytów i Rencistów

3.

Koncerty zespołu muzycznego i zespołu śpiewaczego Seniorów dla kuracjuszy

sanatoria

wg. potrzeb T. Śledź, D. Bobowiec BSCK

4.

Koncerty muzycznego zespołu Quiver działającego przy BSCK

teren

wg. potrzeb T. Śledź BSCK

5.

Przegląd Artystyczny Szkół i Przedszkoli-nagrania półplaybacków przez zespół muzyczny BSCK

BSCK

kwiecień, maj T. Śledź Szkoły Podstawowe

6.

Prezentacje zespołów artystycznych BSCK na koncertach w dn. 1-3. V. 2000r.

Muszla Parkowa

maj T. Śledź BSCK, szkoły

7.

Udział zespołu muzycznego BSCK w imprezie z okazji "Dnia Dziecka"

teren przed BSCK

czerwiec T. Śledź BSCK, przedszkola

8.

Organizacja wieczorków tanecznych dla młodzieży (grupy zorganizowane) przy muzyce mechanicznej

BSCK

wg. potrzeb T. Śledź BSCK, szkoły

9.

Prezentacje zespołów kolonijnych oraz zespołów przebywających na obozach artystycznych w Busku dla mieszkańców i kuracjuszy

Muszla Parkowa

lipiec, sierpień T. Śledź, D. Bobowiec, M. Żak  BSCK

10.

Współorganizacja przy oprawie muzycznej Dożynki 2000

teren

wrzesień Instruktorzy BSCK Urząd Miasta i Gminy, BSCK

11.

Oprawa muzyczna imprezy z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległo9ści

BSCK

listopad T. Śledź Urząd Miasta i Gminy, BSCK

12.

Pastorałki i Kolędy w wykonaniu zespołów działających przy BSCK

BSCK

grudzień

T. Śledź, D. Bobowiec

BSCK

13.

Indywidualne konsultacje z zespołami muzycznymi i wokalnymi, promowanie zespołów i wokalistów na imprezy wojewódzkie

       

 

 

Formy interdyscyplinarne

Lp. Rodzaj zajęć Miejsce Termin Odpowiedzialni Współorganizator

1.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy-prezentacje zespołów artstycznych BSCK 9.I.2000 S.P. nr 1, BSCK

2.

Cykl imprez dla dzieci "Nowy Rok 2000 - śpiewamy dziś razem"

BSCK świetlice styczeń, luty D. Bobowiec, t. Śledź BSCK, świetlice gminne
3. Zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych dla dzieci i młodzieży BSCK luty Instruktorzy BSCK BSCK
4. Wieczór poezji i pieśni Wielkopostnej BSCK marzec M.Żak BSCK, szkoły
5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Zimowy pejzaż mojego miasta"-segregacja prac, dostarczenie ich na konkurs ogólnopolski luty, marzec M. Kwapisz BSCK, szkoły
6. Przegląd dorobku Kulturalnego Szkół podstawowych z terenu i gminy BSCK kwiecień M. Żak, D. Bobowiec BSCK, szkoły
7. Harcerskie spotkania artystyczne BSCK marzec, kwiecień ZHP ZHP, BSCK
8. Cykl imprez "Przedszkolada" - dorobek artystyczny Przedszkoli BSCK kwiecień, maj Przedszkola BSCK, przedszkola
9. Imprezy o charakterze artystycznym dla mieszkańców miasta i kuracjuszy BSCK, Muszla Parkowa wg. potrzeb BSCK BSCK, Uzdrowisko
10. "Jarmark Floriański" - prezentacje artystyczne zespołów "Wystawy sztuki ludowej", giełda staroci i itp. Teren przy BSCK 1-3 V 2000 BSCK
11. "XXIV Buskie Spotkanie z Folklorem" przegląd kapel, instrumentalistów, śpiewaków i zespołów ludowych Muszla Parkowa maj BSCK WDK, Urząd Miasta i Gminy Busko
12. Ogólnopolski Przegląd Piosenki im. W. Belona "Szukam, szukania mi trzeba"
13. Impreza dla dzieci "Z uśmiechem" teren przy DK czerwiec D. Bobowiec, T. Śledź Przedszkola, szkoły kl. I-II
14. VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz. BSCK Uzdrowisko lipiec BSCK Urząd Miasta i Gminy Busko, Uzdrowisko Busko S.A.
15. Obchody "Dni Buska - Zdroju" BSCK 28-29 VIII BSCK Urząd Miasta i Gminy Busko, zakłady pracy
16. "Złote kłosy-to nasz plan" - Dożynki 2000 teren wrzesień BSCK

BSCK, Urząd Miasta i Gminy Busko

17. "Górka i jej przyjaciele" Przegląd Twórczości Artystów Niepełnosprawnych BSCK październik BSCK Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Górka", P.Z.N. w Kielcach
18.

Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Partyzanckiej

BSCK

listopad

BSCK

WDK Kielce

 


Strona zamieszczona na serwerze www.busko-zdroj.com
Projekt, wykonanie i prawa autorskie: "Real" www.realnet.pl